Δελτίο στη Νοηματική - 23/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.