Δελτίο στη Νοηματική - 28/09/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.