Δελτίο στη Νοηματική - 02/10/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.