Δελτίο στη Νοηματική - 16/10/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.