Δελτίο στη Νοηματική - 24/10/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.