Δελτίο στη Νοηματική - 03/11/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.