Δελτίο στη Νοηματική - 04/11/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.