Δελτίο στη Νοηματική - 05/11/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.