Δελτίο στη Νοηματική - 15/11/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.