Δελτίο στη Νοηματική - 23/11/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.