Δελτίο στη Νοηματική - 27/11/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.