Δελτίο στη Νοηματική - 05/12/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.