Δελτίο στη Νοηματική - 18/12/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.