Δελτίο στη Νοηματική - 19/12/2021

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.