Δελτίο στη Νοηματική - 02/01/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.