Δελτίο στη Νοηματική - 06/01/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.