Δελτίο στη Νοηματική - 14/01/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.