Δελτίο στη Νοηματική - 15/01/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.