Δελτίο στη Νοηματική - 20/01/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.