Δελτίο στη Νοηματική - 21/01/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.