Δελτίο στη Νοηματική - 08/02/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.