Δελτίο στη Νοηματική - 13/02/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.