Δελτίο στη Νοηματική - 21/02/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.