Δελτίο στη Νοηματική - 22/02/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.