Δελτίο στη Νοηματική - 12/03/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.