Δελτίο στη Νοηματική - 13/03/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.