Δελτίο στη Νοηματική - 15/03/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.