Δελτίο στη Νοηματική - 28/03/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.