Δελτίο στη Νοηματική - 30/03/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.