Δελτίο στη Νοηματική - 06/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.