Δελτίο στη Νοηματική - 12/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα