Δελτίο στη Νοηματική - 13/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα