Δελτίο στη Νοηματική - 14/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα