Δελτίο στη Νοηματική - 15/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα