Δελτίο στη Νοηματική - 16/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα