Δελτίο στη Νοηματική - 17/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα