Δελτίο στη Νοηματική - 19/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα