Δελτίο στη Νοηματική - 20/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα