Δελτίο στη Νοηματική - 23/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα