Δελτίο στη Νοηματική - 28/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα