Δελτίο στη Νοηματική - 30/04/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα