Δελτίο στη Νοηματική - 02/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα