Δελτίο στη Νοηματική - 03/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα