Δελτίο στη Νοηματική - 05/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα