Δελτίο στη Νοηματική - 06/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα