Δελτίο στη Νοηματική - 07/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα