Δελτίο στη Νοηματική - 08/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα