Δελτίο στη Νοηματική - 11/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα