Δελτίο στη Νοηματική - 12/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα