Δελτίο στη Νοηματική - 14/05/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα